گاهی...

گاهی باخودم میگم   شستن اینهمه دلتنگی   هزارپاییزو کم داره   یا که اینهمه جاده ی دلتنگی   همراهی قدمهاتوکم داره ...ولی...   وقتی باشی   نه بارون میخوام   نه همپا   باتو تموم ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 24 بازدید

تازنده م بیادتم...

لمس دستانت آرامش حضورت وبودنت خوابی بود که هرشب منو ب خلسه میبره وهرصبح باردارم ازبغض پینه بسته درگلوم ... تنهای تلخ... من درهوای خاطرات باران خورده م هرروز تورا نفس میکشم. هرروز ... تنهای تلخ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 14 بازدید
تیر 94
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
بهمن 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
6 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
4 پست
تنهایی
22 پست
عاشقانه
37 پست
تنهای_تلخ
37 پست
انتظار
22 پست
پاییز
6 پست
ماه_من
7 پست
باران
1 پست
بغض
1 پست
کودکی
3 پست
قاصدک
1 پست
زلزله
1 پست