یادقلبت باشد...

یادقلبت باشد

من باران بوسه هایت را

ب گونه هایم

ولمس تنت را

ب آغوشم

وعده داده ام...

تنهای تلخ...

/ 1 نظر / 14 بازدید

[گل] زندگی "باغی" است که با عشق "باقی" است، "مشغول دل" باش نه "دل مشغول"، بیشتر "غصه های " ما از "قصه های" خیالی ماست، پس بدان اگر "فرهاد" باشی، همه چیز "شیرین" است... به رسم و فرهنگ ایران زمین روز عشق مبارک