پاییزکه شد...

 

پاییز که شد مثل برگها شدم ب هررنگی درآمدم تا درخت عشقم پذیرایم باشد افسوس...درخت من


 شوق برگ تازه داشت

 

تنهای تلخ...

/ 3 نظر / 26 بازدید

[گل] پائیز پشت ِ پنجره ی ِ دلتنگیست ...