# انتظار

کابوس...

این شبها که میگذرند هر لحظه ش تکراربی امان خاطرات توست تویی که خواب رواز چشمانم بردی وکابوس کابوس این تنهایی تلخ بی امان تکرارمیشه
/ 2 نظر / 18 بازدید