# بداهه_ای_برای_تو

تلخ ترازتنهایی...

  ازتنهایی تلخ تر ازیادرفتنه بربادرفتنه ب پای عشقی شکستنه نردبان دوستی شدنه ازتنهایی تلخ تر ماییم که بی صدامشکنیم میون حنجره هایی که صدبغض نشکسته دارند تلخ ترازتنهایی کامی ست ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 16 بازدید