# تنهایی
بازپاییز برگریزهزاررنگ بازعشق بازفصل عاشقی... بازهم زمهریرتنهایی بازهم من بی تو شب نوردکوچه های تنهایی ... چ عاشقانه تورا مینویسم بردیوارهایی که حتی سایه ی توراهم ندیده اند ... سایه ت ازسرتنهایی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 11 بازدید

کابوس...

این شبها که میگذرند هر لحظه ش تکراربی امان خاطرات توست تویی که خواب رواز چشمانم بردی وکابوس کابوس این تنهایی تلخ بی امان تکرارمیشه
/ 2 نظر / 18 بازدید

بدیدارم بیا...

لحظه هایی که تنهام   وتنهایی سخت دلگیر   به دیدارم بیا   پشت پرچین تنهایی من انتظاردیدارتو هرلحظه چون گل دردستانم   شکوفامیشود   به دیدارم بیا   هرلحظه   ......                       تنهای تلخ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

برای تو...

  باز از پشت پرچین تنهایی  خیره شدم   آراو وصبور   وشوق پریدن   درسرانگشتانم   بیتابانه   هراسی در من شکل گرفت   سر فروبردم در دستانم   لمس رهایی   با هیچ واژه ای   معنا ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید

آخرین پیچ جاده ی انتظار

  مقصد انتهای این پیچ تنهایی ست آهسته گام بردار کناره جاده ی انتظار این راه بی هراس من درانتهای این جاده کنارآخرین پیچ ب انتظار پایان تنهایی نشسته نه... ایستاده ام ...                                   تنهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید