# تنهایی
بازپاییز برگریزهزاررنگ بازعشق بازفصل عاشقی... بازهم زمهریرتنهایی بازهم من بی تو شب نوردکوچه های تنهایی ... چ عاشقانه تورا مینویسم بردیوارهایی که حتی سایه ی توراهم ندیده اند ... سایه ت ازسرتنهایی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 12 بازدید

بدیدارم بیا...

لحظه هایی که تنهام   وتنهایی سخت دلگیر   به دیدارم بیا   پشت پرچین تنهایی من انتظاردیدارتو هرلحظه چون گل دردستانم   شکوفامیشود   به دیدارم بیا   هرلحظه   ......                       تنهای تلخ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

هنوز...

هنوزازتوسارشارم هنوزازتولبریزم هنوزبی تو ارتو مینویسم هنوزبامنی درمنی هنوز چون ماه هرشب در آسمان قلبم نقره افشانی ....                               تنهای تلخ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید

آخرین پیچ جاده ی انتظار

  مقصد انتهای این پیچ تنهایی ست آهسته گام بردار کناره جاده ی انتظار این راه بی هراس من درانتهای این جاده کنارآخرین پیچ ب انتظار پایان تنهایی نشسته نه... ایستاده ام ...                                   تنهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید