# عاشقانه

هنوز...

هنوزازتوسارشارم هنوزازتولبریزم هنوزبی تو ارتو مینویسم هنوزبامنی درمنی هنوز چون ماه هرشب در آسمان قلبم نقره افشانی ....                               تنهای تلخ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 13 بازدید

آخرین پیچ جاده ی انتظار

  مقصد انتهای این پیچ تنهایی ست آهسته گام بردار کناره جاده ی انتظار این راه بی هراس من درانتهای این جاده کنارآخرین پیچ ب انتظار پایان تنهایی نشسته نه... ایستاده ام ...                                   تنهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید