# ماه_من

تازنده م بیادتم...

لمس دستانت آرامش حضورت وبودنت خوابی بود که هرشب منو ب خلسه میبره وهرصبح باردارم ازبغض پینه بسته درگلوم ... تنهای تلخ... من درهوای خاطرات باران خورده م هرروز تورا نفس میکشم. هرروز ... تنهای تلخ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید

هنوز...

هنوزازتوسارشارم هنوزازتولبریزم هنوزبی تو ارتو مینویسم هنوزبامنی درمنی هنوز چون ماه هرشب در آسمان قلبم نقره افشانی ....                               تنهای تلخ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید